۱۳۸۷ اسفند ۱۲, دوشنبه

دو دانشجوی دیگر آزادی خواه و برابری طلب در اصفهان بازداشت شدند


حسین سرشومی و ارسلان صادقی

دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اصفهان را

فوری و بی قید و شرط آزاد کنید !

روز شنبه دهم اسفند ارسلان صادقی و حسین سرشومی متعاقب احضار تلفنی به دادگاه انقلاب استان اصفهان بازداشت شده و بلافاصله به زندان مرکزی اصفهان منتقل شدند .
این احضارها که توسط معاون دادستان کل استان آقای یوسفی شخصاً انجام داده بود ، درحالی به بازداشت غیر مترقبه تبدیل شده است ، که هر دوی این دانشجویان دانشگاه اصفهان به تازگی و با قید وثیقه از همین زندان آزاد شده بودند، ارسلان صادقی روز ۲۱ مهر امسال به همراه مازیار معصومی در منزل خود بازداشت شده و مدت ۱۸ روز را در زندان به سر برده بود و حسین سرشومی نیز که در تابستان امسال بازداشت شده بود مدت ۱۲ روز را در بازداشتگاه امنیتی حفاظت اطلاعات واقع در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) را به سر برده بودند. ضمن محکوم سازی ادامه ی این برخورد غیرقانونی با دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب از همه ی فعالین در عرصه های ګوناګون سیاسی ، اجتماعی ، کارګری ، زنان و ... می خواهیم با حمایت بی دریغ و یاری خود در آزاد سازی این عزیزان ما را همراهی فرمایند تا فعالین دانشجویی از زندان آزاد ګشته و به آغوش خانواده و دوستان خود بازګردند .
کمپین حمایت از آزادی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب

اسفند هزار و سیصد و هشتاد و هفت

هیچ نظری موجود نیست: