۱۳۸۷ اسفند ۱۲, دوشنبه

در ادامه ی دستگیری دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب ، بهمن خدادادی دستگیر شد


بهمن خدادادی و علیرضا داوودی

دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب را آزاد کنید !

عصر روز سه شنبه ٬ بیست و نهم بهمن ماه سال جاری ٬ به صورت ناگهانی امکان ارتباط تلفنی با بهمن خدادادی ٬ دانشجوی آزادی خواه و برابری طلب اصفهان ٬ قطع گردید و وی با حاضر نگردیدن در محل زندگی خود در پایان روز ٬ موجبات نگرانی برای خانواده و دوستانش را نسبت به چگونگی وضعیت خود فراهم آورد . روز بعد یعنی چهارشنبه با مراجعه ی ماموران برای تفتیش منزل پدری بهمن خدادادی ٬ حصول اطمینان از بازداشت وی ایجاد شد . در پی ورود ماموران نهادهای امنیتی به منزل نامبرده ٬ خانه ی او مورد تفتیش قرار گرفت .تا این لحظه بهمن خدادادی با خانواده ی خود تماسی نداشته است و از مکان و نحوه ی نگهداری وی اطلاعی در دست نیست . از سوی دیگر تاکنون امکان ملاقات با محمد پورعبدالله و علیرضا داوودی برای خانواده ی ایشان میسر نگشته است و موج نگرانی ها درخصوص وضعیت سلامت جسمانی رو به افزایش است .
ما جمعی از فعالین عرصه های مختلف دانشجویی ، سیاسی ، کارگری و حقوق بشر ، تداوم دستگیری و سرکوب فعالین دانشجویی و ادامه ی بازداشت غیرقانونی محمد پورعبدالله ٬ علیرضا داوودی و بهمن خدادادی را محکوم می کنیم و اعلام می داریم که تا آزادی آنان و بازگشتشان به آغوش خانواده و دوستان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم داشت .

کمپین حمایت از آزادی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب

اسفند سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت

هیچ نظری موجود نیست: