۱۳۸۷ اسفند ۱۲, دوشنبه

دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب را آزاد کنید !

در ادامه ی موج گسترده ی دستگیری فعالین دانشجویی آزادی خواه و برابری طلب :
چهارتن دیگر از فعالین دانشجویی در تهران بازداشت شدند !


کمپین آزادی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب :

امیرحسین محمدی فرد ، ساناز اللهیاری ، مریم شیخ و نسیم روشنایی را آزاد کنید !

صبح امروز یکشنبه یازدهم اسفندماه در پی ورود ماموران امنیتی به منزل امین قضایی - فعال سیاسی، چهار تن از فعالین دانشجویی به نام های امیرحسین محمدی فر، ساناز اللهیاری، مریم شیخ، نسیم روشنایی، بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شدند و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت نامبردگان در دست نیست. در جریان این بازداشت ها نیروهای امنیتی قصد بازداشت امین قضایی را نیز داشته اند که تا کنون میسر نشده است . قابل ذکر است که در هنگام بازداشت وضعیت جسمی نسیم روشنایی به شدت وخیم بوده و بیم آن می رود که در دوره ی بازداشت این وضعیت به مشکلات حادی بینجامد .توضیح اینکه ساناز اللهیاری و امیر حسین محمدی فرد از دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب می باشند که در ادامه ی موج جدید سرکوب دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب بازداشت شده اند . کمپین حمایت از آزادی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب ضمن محکوم نمودن تداوم این روند خواستار توقف فوری آن و آزادی بی قید و شرط فعالین دانشجویی می باشد .

کمپین حمایت از آزادی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب
اسفند هشتاد و هفت

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بازداشت چهار تن از فعالین دانشجویی در تهران
.

صبح امروز در حمله ی ماموران امنیتی به منزل امین قضایی، چهار تن از فعالین دانشجویی با نام های امیرحسین محمدی فر، ساناز اللهیاری، مریم شیخ، نسیم روشنایی، بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شدند و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت نامبردگان در دست نیست. در جریان این حمله نیروهای امنیتی قصد بازداشت امین قضایی را نیز داشته اند که در این امر ناموفق بوده اند. قابل ذکر است که در هنگام بازداشت وضعیت جسمی نسیم روشنایی به شدت وخیم بوده و بیم آن میرود که در دوره ی بازداشت این وضعیت به مشکلات حادی بیانجامد. بنا به اخبار دریافتی بخشی از بازداشت های اخیر فعالین دانشجویی در راستای گرایشات انتخاباتی بخشی از بدنه ی وزارت اطلاعات میباشد.