۱۳۸۸ فروردین ۳۱, دوشنبه

نگرانی ها در خصوص تداوم نگهداری محمد پور عبدالله در زندان فزونی یافت !


ابراز نگرانی شدید جامعه ی فعالین حقوق بشر در سراسر دنیا
در خصوص وضعیت نامعلوم محمد پور عبدالله دانشجوی آزادی خواه و برابری طلب
انتقال مجدد "محمد پور عبدالله " به زندان اوین


محمد پورعبدالله، دانشجوی زندانی - آزادی خواه و برابری طلب - که از بهمن ماه در زندان به سر می برد، روز دوشنبه، مجددا از زندان قزل حصار به بند 209 زندان اوین انتقال یافت. این انتقال، پس از آن صورت گرفت که وی، در جلسه بازپرسی خود در دادگاه، حاضر به پذیرش اتهامات وارده نشد. مسئولان دادگاه انقلاب به خانواده وی گفته اند:" از آنجایی که پورعبدالله، برگه اتهامات خود را امضا ننموده، مجددا به سلول انفرادی انتقال می یابد، تا دوباره مورد بازجویی قرار گیرد."
مادر این دانشجوی زندانی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت فرزندش، می گوید:" سؤال من از مسئولان این است که آیا من به عنوان یک مادر، حق ندارم از شرایط فرزندم مطلع باشم و او را ببینم؟"
گفتنی است، محمد پورعبدالله از زمان انتقال به بند 209، ممنوع الملاقات و ممنوع التلفن بوده و خانواده وی نسبت به شرایط، او بی اطلاع هستند.
مادر وی که در روزهای گذشته بارها با نوشتن نامه و مراجعه به نهادهای مختلف، خواستار رسیدگی و پاسخگویی مسئولان نسبت به وضعیت فرزندش شده، در آخرین اقدام خود با نوشتن نامه ای اعتراض آمیز به کمیسیون اصل 90 مجلس، به تشریح وضعیت فرزندش در زندان اوین پرداخته است.
لازم به ذکر است، محمد پورعبدالله در آذرماه سال گذشته نیز در جریان بازداشت گسترده دانشجویان طیف چپ بازداشت شد .
کمپین حمایت از آزادی محمد پور عبدالله ٬ ضمن ابراز نگرانی شدید خود از وضعیت نامعلوم این دانشجوی زندانی در زندان اوین ٬ از همه ی آزادی خواهان و برابری طلبان سراسر دنیا می خواهد تا با حمایت از آزادی بی قید و شرط و فوری محمد پور عبدالله ٬ خواستار رهایی او از زندان گردند .

کمپین آزادی دانشجویان در بند
فروردین هشتاد و هشت